خانه ⁄ قابلیت های ویژه اساتید!

قابلیت های ویژه اساتید!

استاد عزیز و گرامی! گروه کلاست اگه تو ترمه باشه میتونی ساعتای درسی تعریف کنی تو تنظیمات گروه که کلی قابلیت ویژه برات میسازه! کوییز گرفتن از بچها هم ساده تر میشه! خودتم میتونی سر جلسه بهشون برسونی یا ازت سوال بپرسن:))